Vergoeding Diabetici 2015

Per 2015 zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd voor vergoeding voor mensen met Diabetes Mellitus. Ik zal proberen het uit te leggen.

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg naast de Simm’s classificatie opgedeeld in zorgprofielen. Alle diabetespatiënten moeten eerst het zorgprofiel laten vaststellen bij de huisarts of podotherapeut. Gebeurd dit niet, dan kan de verzekering weigeren de kosten voor de pedicure behandeling te betalen.   

Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan mogelijk meer kans op wondjes.

Basisverzekering   (gaat van uw eigen risico af)
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van de voetzorg via de basisverzekering (vanaf zorgprofiel 2 en hoger) schrijft de podotherapeut een behandelplan. In dit plan staat o.a. de medische zorg die noodzakelijk is voor de diabetes cliënt. De podotherapeut regelt de afstemming van de voetzorg met de medisch pedicure. De podotherapeut en de medisch pedicure werken nauw samen en hebben regelmatig overleg.
Alleen het medisch noodzakelijk deel van de pedicurebehandeling wordt vergoed uit de basis verzekering.

Aanvullende verzekering   (gaat niet van uw eigen risico af)
Simm’s 0 krijgt geen zorgprofiel en er wordt er niets meer vergoed. Als zorgprofiel 1 door de arts op papier is vastgesteld hoeft u geen behandelplan bij een podotherapeut te laten maken, u heeft wel recht op een jaarlijkse screening bij de podotherapeut of medisch pedicure. Dit wordt wel vergoed uit de basis zorg. Bij zorgprofiel 1 worden de kosten voor een pedicurebehandeling niet uit de basis verzekering vergoed. Mogelijk krijgt u wel een vergoeding als u een aanvullend pakket bij uw verzekering heeft afgesloten. Het deel dat u vergoed krijgt wisselt sterk per verzekering. U doet er goed aan dit bij uw eigen verzekering na te vragen. U betaalt de behandeling bij mij in de praktijk en stuurt de factuur naar uw verzekering op en krijgt een deel vergoed wat beschreven is in uw polis.

Contract:
Ik heb met 2 podotherapeuten een contract:
Hallux de Kok, hoofdweg 90, Rotterdam. Telefoonnummer: 088-1160484 ( maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30)
Voet op Maat, Korte kade 14a, Rotterdam. Telefoonnummer: 088 – 1100 700 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00)